Rent New Alphard

เราให้บริการพร้อมคนขับรถมืออาชีพ ทั้งด้านการบริการ และเรื่องเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

Read More

Rent New Alphard

เราให้บริการพร้อมคนขับรถมืออาชีพ ทั้งด้านการบริการ และเรื่องเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

Read More

วิธีชำระเงิน

เมื่อตกลงเช่ารถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30% 

ของยอดเงินค่ารถ มายังบัญชีด้านล่างนี้

ธ.กสิกรไทย  สาขาเยสบางพลี  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  564 - 224 - 3170

ธ.กรุงเทพ  สาขาบุคคโล  บัญชีอออมทรัพย์  เลขที่  114 - 427 - 1689

ชื่อบัญชี นายรณยศ   เลิศกษิต

 

เมื่อทำการโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงิน

โดยการส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่

ทาง อีเมลล์  :  Rentnewalphard24@hotmail.com

ทาง ไลน์ ไอดี  :  rentnewalphar24

 

  • หมวดหมู่: วิธีชำระเงิน
       วิธีชำระเงิน เมื่อตกลงเช่ารถ กรุณาชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30%  ของยอดเงินค่ารถทั้งหมด มายังบัญชีด้านล่าง        การชำระค่

    23 สิงหาคม 2565

    ผู้ชม 12258 ครั้ง

Engine by shopup.com