อัตราค่าบริการ พร้อมคนขับรถ

เช่า  1 - 6  วัน   ราคา   7,000   บาท  ต่อวัน

เช่่า  7 - 10  วัน  ราคา  6,500   บาท  ต่อวัน

เช่า  11  วันขึ้น   ราคา  6,000   บาท  ต่อวัน

 

----------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ  พร้อมคนขับรถ

ราคาต่างจังหวัด  ราคา   8,000  บาท  ต่อวัน

 

----------------------------------------------------

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ราคาค่าเช่ารถไม่ รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทาง

2. ระยะเวลาทำงาน 10 ชม. ( จะเริ่มนับจากเวลาไหนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืนของวันนั้น )

3. ค่าล่วงเวลาหลังจาก 10 ชม. ราคา  300 บาท ต่อ ชั่วโมง

4. จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 ท่าน

5. หากมีการเดินทางไปยังต่างจังหวัด และทางลูกค้าไม่มีที่พักให้กับพนักงานขับรถ ทางเราของเก็บค่าห้องพัก

    เป็นเงิน 800 บาท  ( ทั้งนี้ที่เก็บเพิ่มเพื่อความปลอดภัยในการขับรถ เพราะคนขับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ )

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ราคาค่าเช่ารถรายเดือน และรายปี  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณรณยศ (ทอม) Tel : 064-152-2888 , 086-471-4850

E mail  :  Rentnewalphard24@hotmail.com

Line  ID  :  rentnewalphard24

 

Engine by shopup.com